Приватне Акціонерне Товариство
“Радіо і Телебачення”

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Особлива інформація: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 11.04.2024 року (оприлюднено: 12.04.2024 року)
Особлива інформація: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.03.2024 року (оприлюднено: 05.04.2024 року)
Особлива інформація: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 28.03.2024 року (оприлюднено: 05.04.2024 року)
Особлива інформація: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 28.03.2024 року (оприлюднено: 05.04.2024 року)
ПРОТОКОЛ дистанційних річних загальних зборів акціонерів + ПРОТОКОЛИ Реєстраційної комісії + ПРОТОКОЛИ Лічильної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" - "25" березня 2024 року (дата розміщення: 01.04.2023 року)
БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РАТЕЛ» - 25.03.2024 року (оприлюднено: 21.03.2024 р.)
БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РАТЕЛ» - 25.03.2024 року (оприлюднено: 14.03.2024 р.)
Повідомлення про проведення 25.03.2024 року дистанційних річних ЗЗА - ПрАТ "РАТЕЛ" (оприлюднено: 23.02.2024р.)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік (оприлюднено: 22.11.2023 року)
Особлива інформація: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 26.04.2023 року (оприлюднено: 28.04.2023 року)
ПРОТОКОЛ дистанційних річних загальних зборів акціонерів + ПРОТОКОЛИ Реєстраційної комісії + ПРОТОКОЛИ Лічильної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" - "21" квітня 2023 року (дата розміщення: 26.04.2023 року)
БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РАТЕЛ» - 21.04.2023 року (оприлюднено: 10.04.2023р.)
Повідомлення про проведення 21.04.2023 року дистанційних річних ЗЗА - ПрАТ "РАТЕЛ" (оприлюднено: 18.03.2023р.)
Регулярна річна інформація про емітента ПрАТ «РАТЕЛ» за 2021 рік
ПРОТОКОЛ дистанційних річних загальних зборів акціонерів + ПРОТОКОЛИ Реєстраційної комісії + ПРОТОКОЛИ Лічильної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" - "08" грудня 2022 року (дата розміщення: 12.12.2022 року)
Особлива інформація: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 08.12.2022 року (оприлюднено: 09.12.2022 року).
Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «РАТЕЛ» (08.12. 2022 року)
Повідомлення про проведення дистанційних ЗЗА - ПрАТ "РАТЕЛ" (08.12.2022р.)
Особлива інформація емітента:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.04.2021 року
Особлива інформація емітента:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 27.04.2021 року
Особлива інформація емітента:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2021 року
Особлива інформація емітента:
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 26.04.2021 рокі
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Інформація щодо зборів акціонерів 26.04.2021
Повідомлення від 23.04.2021
Звіт за 2019 рік PDF
Інформація щодо зборів акціонерів PDF
Звіт за 2018 рік PDF
Інформація щодо зборів акціонерів PDF
Звіт за 2017 рік Особлива інформація

Наверх